چاپ تک رنگ و دورنگ

در مجتمع چاپ شادمان امکان چاپ یکرنگ و دورنگ بصورت زینک اختصاصی مهیا است لذا از سفارش دهندگان محترم تقاضا میشود روی فرم های سفارشی خود رنگ چاپ را بصورت رنگ نمونه ارائه نمایند چون کارهای چاپ یک رنگ یا دورنگ یا بصورت رنگ معمولی غیر ساختگی است ( ۴ رنگ اصلی ) یا اینکه بصورت رنگ های ترکیبی و ساختگی است. لذا رنگ مورد نظر را بصورت نمونه ارائه نمایید تا در چاپ همان رنگ ارائه گردد. چاپ مورد نظر چون بصورت اختصاصی نظر سفارش دهنده را جلب می کند لازم به ذکر است که در چاپ های چهاررنگ ، طراح رنگ ها را ترکیب رنگ مورد نظر را می سازد ولی در چاپ های یکرنگ و دورنگ ، ماشین چی رنگ مورد نظر را می سازد. در اینجا گفتنی است که چون ماشین چی رنگ مورد نظر را از روی نمونه رنگ ارائه شده میسازد ، بخاطر همین حدود ۱۰٪ اختلاف رنگ امکان دارد به وجود آید بنا براین توقع نداشته باشید که ۱۰۰٪ همان رنگ نمونه در چاپ نمایان شود.
در مورد قیمت کار ها هم باید گفت که چاپ های تکرنگ و دورنگ قیمت های متفاوتی دارند به این علت که بصورا اختصاصی برای یک مشتری چاپ میشود لذا برای سهولت در کار لطف کنید قیمت را با چاپخانه هماهنگ کنید.                             هیچ محصولی در این دسته بندی وجود ندارد.